Jak powinno być przygotowane podłoże pod dach kryty papą?

Artur Skrzypczak

21 września 2019

Brak komentarzy

Jak powinno być przygotowane podłoże pod dach kryty papą?

– powinno być równe, co ma decydujące znaczenie na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy do podłoża oraz estetykę wykonanego pokrycia
– powinno być odpowiednio zdylatowane
– powinno mieć odpowiednią wytrzymałość i sztywność
– powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz odpowiednio zagruntowane

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich wykonuje się pomiary połaci dachowej, sprawdza osadzenie wpustów dachowych, wielkość spadków połaci dachu oraz określa ilość przerw dylatacyjnych. W oparciu o dokonane ustalenia należy precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu.

Doświadczona ekipa sprawi, że serwis uszkodzeń będzie przebiegał z zachowaniem wszystkich zasad, które pomogą w prawidłowej eksploatacji dachu.