Dachy zielone

Artur Skrzypczak

23 września 2019

Brak komentarzy

Dachy zielone

Dachy pokryte roślinnością pozwalają odzyskać zabudowaną powierzchnię parceli przejmując funkcję terenów zielonych. Co jeszcze jest niewątpliwą zaletą dachu zielonego?

– pochłania dwutlenek węgla i wydziela tlen
– zatrzymuje kurz i inne zanieczyszczenia powietrza – ok. 200 g kurzu/m 2
– nawilża i jonizuje ujemnie powietrze, a w upalny dzień wyparowuje około 0,5 l wody/m 2
– tłumi hałas– zależnie od grubości warstw zmierzono zmniejszenie hałasu do 46 dB
– magazynuje przejściowo i oczyszcza wodę opadową (potrafi przechwytywać ołów i kadm w ok. 90%
– odciąża sieć kanalizacyjną, gdyż powoli oddaje zmagazynowaną wodę albo ją wyparowuje
– jest cennym siedliskiem dla flory i fauny
– odpowiednio ukształtowany może pełnić funkcje rekreacyjne

– chroni dach przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni ultrafioletowych
– zmniejsza nagrzewanie się dachu w czasie upałów